سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان دانش نیا – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
مهرداد نصرت الهی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
مهرزاد نصیریان – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق الکترونیک
سیدمحمدمهدی دهقان – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجتمع دانشگاهی برق الکترونیک

چکیده:

در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریتهای ارسال شده از ایستگاه زمینی، پیش بینی روی بورد زمان و پریود زمانی رسیدن به ایستگاه یا نقطهی عکسبرداری ضرورت مییابد.هدف این مقاله ارائهی روابط مورد نیاز، الگوریتم و مدل سازی محاسبات پیشبینی زمان، به کمک دو خط ارتباطی ماهواره ۱ و حرکت متوسط ماهواره ۲ است. این ایده برای بهینه سازی حجم محاسبات روی بورد مورد نیاز برای پیشبینی زمانهای طلوع و غروب ماهواره برای نقاط روی زمین ارائه شده است. به این روش وابستگی ماهواره به ایستگاه زمینی کمتر شده و به بهینه سازی زمان-بندی و نوشتن سناریوی عملیات به صورت خودکار روی ماهواره کمک میشود.