سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد علی پرست – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت
جمشید سلحشور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
مهدی علی پرست – کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

جریان نقدینگی یکی از مهمترین مسائلی است که قشر پیمانکار در طول پروژه با ان سروکار دارد پیمانکارانی که بتوانندجریان نقدینگی پروژه را کنترل و بهبود بخشند با کمترین مشکلات مالی در طول پروژه مواجه خواهند گشت مدیریت جریان نقدینگی یکی از ابزارهای کارا جهت پیمانکارانبه حساب می اید که با تصمیم سازی مناسب سوداوری پروژه راتضمین می کنند پیمانکاران با داشتن پیش بینی مناسب از جریان نقدینگی پروژه و بهنگام نمودن آن می توانند برنامه ریزی پروژ] را به نحوی انجام دهند که از منابع مالی بصورت بهینه استفاده نماید برای بهبود جریان نقدینگی از روشهای گوناگونی می توان بهره جست که برنامه ریزی خطی یکی از ابزارهای ساده و در عین حال کارامد جهت کنترل و بهینه سازی جریان نقدینگی است لازم به ذکر است که برنامه ریزی خطی در واقع خود نقش بهینه سازی را برای جریان نقدینگی ایفا نمی کند بلکه روند تغییرات بر جریان نقدینگی را براثر ایجاد تغییرات در عوامل موثر در جریان نقدینگی نشان میدهد با توجه به مطالعات و بررسی های اماری صورت گرفته برروی پروژه های مختلف عمرانی مشخص گردیده که اکثر پروژه ها در یک یا چند برهه زمانی دچار مشکلات مالی و کمبودنقدینگی می گردند حال با توجه به اینکه پیمانکاری یک کار پرخطریست و نوسانهای ناگهانی در قیمت مصالح تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و .. می تواند تاثیر بسزایی در جریان نقدینگی داشته باشد لذا پینمانکاران با ریسک مالی بسیاری در طول پروژه مواجه خواهند بود لازم به ذکر است که نگارنده با ارائه برنامه ای جهت محاسبه جریان نقدینگی جریان نقدینگی پایه را محاسبه سپس با اعمال راهکارهای فوق از طریق برنامه ریزی خطی تاثیرات آن را برجریان نقدینگی مورد بررسی قرارخواهند داد که این امر می تواند از مشکلات مالی پیمانکار کاسته و بالطبع تسریع در روند پروژه خواهد گذاشت.