سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین امینی – گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عباس نژاد – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالفضل ساغری – گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جداسازی مشتقات نفتی از آب درحفاظ محیط زیست نقش مهمی دارد بسیاری از صنایع فاضلاب الوده به مشتقات نفتی را تولید می کنند مشتقاتنفتی تخلیه شده در محیط زیست موجب پخش متابولیسمی سموم کاهش اکسیژن مورد نیاز آبزیان و آلودگی سفره های آب زیرزمینی می گردند درتحقیق حاضر بهینه سازی جداکننده مشتقات نفتی از آب به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مورد توجه قرارگرفته است ترکیب جریان ورودی شامل ۸۰% آب و ۲۰% نفت بود در راستای ارتقای راندمان جداسازی تغییرات در ارتفاع سرریز محل قرار گیری سرریز قطر خروجی فاز سبک نفت و محل قرارگیری خروجی فاز سنگین آبی و حضور صفحه سوراخدار مورد بررسی قرارگرفت. همچنین جداکننده قائم نیز با ابعاد مشابه تولید و مورد ارزیابی قرارگرفت. مدل بهینه جداکننده براساس موثرترین تغییراتدر افزایش راندمان تولید شد نتایج شبیه سازی ارتقای راندمان جداسازی بخوبی ران شان داد که می تواند در شرایط عملیاتی استانداردهای لازم دراین خصوص را کسب نماید.