سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
بهنام کریمی فرزقی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک دانشگاه سمنان

چکیده:

در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل ژئوتکنیک پایدارسازی جدارهای قائم خاکی است یکی ازروشهای پایدارسازی ترانشه ها و جدارهای عمیق در هنگام احداث و بهره برداری روش مهاری با آنکور می باشد مکان قرار گیری آنکور تعدادآنکور، نیروی پیش تنیدگی و طول قسمت مهاری از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار برروی ضریب اطمینان نهایی جداره های مهار شده با آنکور می باشد دراین مقاله سعی شده است مکان قرار گیری آنکور و نیروی پیش تنیدگی آنکور با رویکرد به ضریب اطمینان بهینه گردد بدین منظور بهینه سازی برمبنای تحلیل جدارها و با استفاده ازنرم افزار اجرای محدود انجام گرفته است.