سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مظفری – استادیار دانشکده مهندسی هوافضادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فوزیه مروت – دانشجوی دکتری
محمدامین کتیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه، بهینه سازی به یک ابزار اساسی در طراح یهای مهندسی تبدیل شده است. هدف مهندس طراح، ایجاد بهترین سیستم ممکن سازگار با منابع اختصاص یافته برای پروژه، جهت انجام یک کار مشخص می باشد. در این پژوهش، انواع روشهای بهینه سازی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته؛ سپس یک تیرکامپوزیتی یک سرگیردار تحت بار سهمی شکل، با تابع هدف مینیمم وزن تیر و قیود طراحی شامل محدودیت بر بیشترین مقدار انحراف در سر آزاد تیر، بیشترین تنش خمشی و یک نیاز هندسی برای جلوگیری از کمانش عرضی پیچشی را با استفاده از روشهای بهینه سازی تکاملی تصادفی و بهینه سازی قطعی بهینه کرده و سپس نتایج حاصل را مورد بررسی قرار داده و طرح بهینه استخراج می شود