سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – عضو هیئ تعلمی دانشگاه کردستان
هامون فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه کردستان

چکیده:

یکی از مصالحی که اخیرا بخاطر خصوصیات مقاومت مطلوب آن در مقاوم سازی و تقویت اعضای بتنی مسلح مورد توجه قرارگرفته است FRP است با توجه به هزینه بالای اجرای FRP استفاده بهینه از آن می تواند نقش مهمی در صرفه جویی اقتصادی این مصالح در سازه های بتنی داشته باشد هدف از تحقیق حاضر ارائه یک روش جدید برای طراحی تیرهای بتنی تقویت شده با fRP براساس اصول بهینه سازی می باشد بصورتی که بتوان هزینه های ساخت و اجرای سازه را حداقل نمود به این منظور پس از ارائه مدل بهینه سازی طراحی تیر با FRP یک الگوریتم عددی برای حل مسئله پیشنهادمی شود برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی در کاهش هزینه ها و اقتصادی نمودن طرح چند مثال عددی بررسی می گردد.