سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سکینه باقری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه زنجان
مهرناز انتصاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه زنجان
داریوش داودی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
اسلام مجیدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

در این آزمایش با هدف بهینه سازی تکثیر درون شیشه ای گیلاس گلدانی در مرحله پرآوری دو نوع محیط کشت پایه MS و DKW همراه با ( ۰ و۰/۵ و ۱ و ۱/۵ ) میلی گرم در لیتر BAP در ترکیب با GA3 و در مرحله ریشه دهی محیط کشت ۱/۲ MS همراه با ( ۰ و ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ میلی گرم در لیتر) NAA در ترکیب با ( ۰ و ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ میلی گرم در لیتر) IBA مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده بهینه ترین محیط از نظر صفات رویشی در مرحله پرآوری محیط DKW همراه با ۱ میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۵ میلی گرم در لیتر GA3 و در مرحله ریشه تیمار حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر IBA معرفی شد.