سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
جواد مالکی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمد ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بهسازی سازه ها در مهندسی عمران یعنی طراحی سازه ها بصورتی که هم مسائل فنی رعایت شوند و هم کمترین هزینه اجرای را داشته باشند امروزه سازه های خرپایی با توجه به کاربردهای گوناگون آن بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند در حال حاضر با توجه به اهمیت سبک سازی در سازه ها و مسائل اجرایی آن ها تحقیقات زیادی در مورد انواع مختلف روشهای بهینه سازی در مورد وزن خرپاها انجام گرفته است درمسائل متداول بهینه سازی توپولوژی خرپا سختی سازه با درنظر گرفتن قیدهای تنش جابجایی و کمانش اولر حداکثر می شود دراین نوع مسائل هدف تعیین تعداد مکان و نحوه ی ارتباط بین اعضای خرپا می باشد به گونه ای که با کمترین وزن مقاوم ترین نوع سازه ممکن را که تخطی ازقیود نیز ننماید به دست آوریم براین اساس برای بهینه سازی سازه ها روشهای مختلفی ابداع گردیده است. دراین مقاله از روش الگوریتم اجتماع ذرات جهت بهینه سازی توپولوژی خرپا براساس عملکرد استفاده شده است.