سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر درویشی – کارشناس ارشد سازه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در این مقاله به بهینه سازی توشپولوژیک سازه ها با استفاده از روش معیار بهینگی و با در نظر گرفتن مدل مواد مصنوعی پرداخته شده است. با توجه به وابستگی تعداد متغیرهای طراحی به تعداد اجزاء محدود در فضای طراحی، که عموماً زیاد می باشند، استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی در بهینه سازی توپولوژیک سازه ها غیر عملی است. از این رو برای حل این مسائل از روش معیار بهینگی استفاده می شود. با استفاده از یک برنامه بهینه سازی توپولوژیک سازه ها، کاربرد بهینه سازی توپولوژیک برای سازه های پوسته ای با انجام مثالی عددی نشان داده می شود.