سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه اصفهان
محمدعلی اسداللهی –

چکیده:

سورفکتانت های زیستی ترکیبات فعال سطح از خانواده گلیگولیپیدها، لیپوپپتیدها، لیپوساکاریدها، فسفولیپیدها/ اسیدهای چرب وسورفکتانت های پلیمری و سورفکتانت های ذره ای می باشند که از طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها تولید می شوند. تولید بیوسورفکتانت ها به دلیل سازگاری با محیط زیست و پتانسیل بالای کاربرد آنها در فرآیندها و صنایع مختلف نظیر صنعت نفت و بازیافت آن، صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، محیط زیست و غیره مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از مسائل مهم بر سر راه تولید بیوسورفکتانت ها تولید ارزان این مواد زیستی و اقتصادی نمودن آنها است. در این مطالعه ،از بین گلیسرول، گلوکز،ساکاروز و نفت سفید و ملاس، سوبسترای ارزان ملاس به عنوان منبع کربن انتخاب و عوامل موثر بر تولید بیوسورفکتانت از گونه باکتریایی باسیلوس در فلاسک با دور همزن rpm200 نظیر دما, pH و نسبت C:N با استفاده از نرم افزار(Response Surface Methodology) RSM بررسی و بهینه سازی شد. در فرآیند سنتز بیوسورفکتانت با اندازه گیری کشش سطحی و اندیس امولسیون سازی در زمانهای مختلف، بهترین نتیجه وقتی بدست آمد که ۳۰=C:N، دما ۰۸/۲۹ و pH 3/7 باشد. کشش سطحی با روش حلقه با استفاده از تنسیومتر در دمای اتاقmN/m 15 کاهش و اندیس امولسیون سازی با استفاده از نفت سفید ۶۵% تا ۴۸ ساعت بدست آمد. نتایج این تحقیق در طراحی و بهبود فرآیند تولید بیوسورفکتانت از ملاس و به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی و تولید ارزان بیوسورفکتانت جهت کاربری در صنایع متنوع می باشد