سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه دیلمی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی – پدیده های انتقال دانشگاه آزاد اسلامی واحد
زهره پیرایه – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سنتیک دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه آنچه که در جهان به عنوان منابع آب قابل استفاده برای انسان تلقی می شود بسیار محدود است و با توجه به ازدیاد جمعیت زمین، افزایش میزان آلاینده های بشری و طبیعی و نیز کمبود میزان بارش در بسیاری از نقاط دنیا، مقدار آن در حال کاهش می باشد. پساب فاضلاب ها از جمله منابع پایداری می باشند که در صورتیکه بخوبی بهره برداری و مدیریت شوند، می توانند بعنوان منبع مناسبی جهت استفاده در کشاورزی محسوب گردند. وجود آلاینده های طبیعی یا مصنوعی در پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی سبب کاهش کیفیت پساب ها و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن آب های سطحی و زیرزمینی گردیده است. یکی از مهمترین چالش های موجود در زمینه کاربرد پساب ها و منابع آبی، تصفیه صحیح آنها می باشد. در این مقاله بااستفاده از دو روش مهم به کمبنه سازی می پردازیم. در روش نخست استفاده از پساب دیگر فرایندها با رعایت میزان آلایندگی آن ها به کار گرفته می شود و در روش بعدی با استفاده از سامانه پساب توزیع یافته بهتوزیع مناسب جریان های فرایندی پرداخته ومقدار پساب تولیدی از هر فرایند را کم می کنیم.