سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شریتا سلیمی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
مرتضی خمیری – دکتری میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی
فرخ میرزانمدی – دکتری بیوتکنولوژی
یحیی مقصودلو – دکتری تکنولوژی مواد غذایی

چکیده:

دراین تحقیق تولید اسیدلاکتیک درفرمانتور ۱۰۰ لیتری موجود در شرکت فناوری زیستی رازی اردبیل و با استفاده از هیدرولیز ضایعات سیب زمینی به عنوان پایهکربنی صورت گرفت بهینه سازی از طریق پیدا کردن زمانی که باکتری بیشترین شتاب رشد را داشت ساعت ۵٫۵ بعد از تلقیح و دستیابی به شرایط محیط کشت درآن زمان میزان پایه های کربنی و ازتی که با انجام آزمایش CHN نمونه در آزمایشگاه پژوهشگاه نفت به ترتیب ۳۶٫۶ و ۳٫۳ درصد درماده خشک محیط کشت به دست آمد و PH برابر با ۶ و حفظ این شرایط انجام گرفت .