سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی حسن آبادی – دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی –
سیدمهدیا مطهری – پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی ندری پری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بهینه سازی تولید نفت خام، از میادین هیدروکربوری یکی از دغدغه های اصلی مدیریت مخازن نفت و گاز است، در این راستا از تکنولوژی چاه هوشمند استفاده می شود، که در دهه ی اخیر توسعه یافته است. از جمله چالش های مهم این تکنولوژی، تنظیم بهینه شیرهای کنترلی هوشمند می باشد. در این مقاله به کمک روش های طرح آزمایش و با استفاده از شبیه ساز های مخزن PETREL و ECLIPSE ) پارامترهای اصلی و مورد نیاز در تنظیم بهینه شیرهای کنترلی هوشمند یعنی؛ بیشینه کردن تولید نفت خام و کمینه کردن عوامل ناخواسته همانند تولید آب و گاز، می پردازیم