سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدرضا امینی نیاکی – عضو انجمن پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر
احمد غضنفری – دانشیار پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به کاهش ذخایر نفتی و مشکلات زیست محیطی نیاز به جایگزینی سوخت پترودیزل رایج با سوختی پاک و حاصل از منابع طبیعی می باشد که هم تجدید پذیر بوده و هم آلودگی کمتری ایجاد کنند. سوختهای بیولوژیک و مخصوصاً بیودیزل به عنوان یک سوخت جایگزین در موتورهای دیزل فعلی می باشد. در این پژوهش بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون کاتالیستی هیدروکسیدپتاسیم و با طرح آزمایشات مرکب مرکزی چرخشی از روغن آفتابگردان تولید و براساس روش تحلیل سطح به منظور تولید حداکثر بیودیزل بهینه شد. فاکتورهای نسبت مولی متانول به روغن، درصد وزنی کاتالیزور، زمان و دما متغیرات مستقلی هستند که در تولید بیودیزل نقش داشته و مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس روش تحلیل سطح مقادیر بهینه برای نسبت مولی متانول به روغن ۱: ۵/۵ درصد وزنی کاتالیزور ۱% ، زمان ۶۵/۴ دقیقه و دما۵۱/۵ درجه سانتیگراد محاسبه شد.