سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد پورسینا – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
امین فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خمینی شهر
فاطمه فرهت نیا – استادیار، دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

نورد سرد فلزات در صنعت به دلیل تولید محصولات با ابعاد دقیق وکیفیت مطلوب از توجه خاصی برخوردار است. با اعمال برنامههای نورد مناسب در نورد سرد پیوسته چند قفسهای میتوان به دقتهای خوبی از ضخامت، پهنا و طول کویل دست یافت. در این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی-تجربی مورد استفاده در خط نورد سرد پیوسته پنج قفسهای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، یک برنامه به زبان متلب توسعه یافته است. سپس با استفاده از مقادیر تجربی خط نورد، ضرایب تجربی مدل انتخابی تصحیح شده است. در پایان با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک توزیع توان مصرفی در قفسههای نورد یکنواخت گردیده است