سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا زعفرانی – دانشگاه شمال
لطفعلی یزدانی – دانشگاه شمال

چکیده:

این مقاله الگوریتم جدیدی برای بهینه سازی توان راکتیو با استفاده ازا لگوریتم اجتماع ذرات ارایه میدهد یک اجرای جدید برای الگوریتم اجتماع ذرات اعمال گردیده است تابع هدف برای الگوریتم پیشنهادی کمینه کردن تلفات توان اکتیو سیستم است متغیرهای کنترل ولتاژهای ژنراتور موقعیت تب ترانسفورماتور و بانکهای خازنی شنت قابل سوئیچ شدن می باشند الگوریتم پیشنهادی به سیستم شش باس عملی IEEE اعمال گردیده است الگوریتم پیشنهادی نتایج بهتری نسبت به کارها قبلی صورت گرفته نشان میدهد.