سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامبیز تحویلداری – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
طاهره حاجی حیدر – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های گیاهی، چربی های حیوانی یا روغن های پسماند آشپزی، بهترین گزینه برای تولید آلکیل استرهای اسید چرب یا بایودیزل، که سوختی ایمن، غیر سمی، دوستدار محیطزیست و جایگزین سوختهای دیزلی مشتق شده از نفت است، می باشد. در تحقیق حاضر، اولا از روغن های پسماند خوراکی به دلیل مزایای اقتصادی و کاهش آلودگی زیست محیطیناشی از دفع این روغن ها، برای تولید بایودیزل استفاده شد. ثانیاً واکنش در حضور کاتالیست هتروژن اکسیدکلسیم به دلیل ویژگی های مثبتی چون ارزانی، قابلیت بازیافت، جداسازی راحت از محصول بایودیزل وگلیسیرین و نیاز کمتر به فرآیند آب شویی انجام گرفت. اثر چهار پارامتر تجربی زمان، دما، درصد وزنی کاتالیست و نسبت مولی متانول به روغن بر بازده ی تولید بایودیزل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از روغن های پسماند خوراکی و ۱/۵درصد وزنی کاتالیست اکسید کلسیم، نسبت مولی متانول به روغن ۷:۱ ، دمای ۸۵ درجه سلسیوس و زمان ۲۴۰ دقیقه می توان بایودیزل ۹۰/۳درصدی سنتز کرد.