سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر سجادی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده –
مبارکه نجفی زاده –

چکیده:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف آنها به مقدار کافی منجر به بروز اثرات سلامت بخش در میزان می شوند. قابلیت زنده مانی و فعالیت متابولیکی آنها باید در تمام مراحل فرآیند از تولید تا بلغ توسط مصرف کننده ثابت بماند و در دستگاه گوارش زنده بمانند. میکروکپسوله سازی یکی از مهمترین روش ها به منظور حفظ شرایط زیستی مناسب و کاهش حساسیت مجموعه میکروبی به شرایط محیطی بیرونی می باشد. روش امولسیون سازی یک روش نسبتاً جدید در صنایع غذایی است و استفاده از این روش برای تولید در مقیاس صنعتی ساده است. در این پژوهش میکروکپسوله سازی باکتری لاکتوباسیلوس اسید و فیلوس به روش امولسیون سازی صورت گرفت و از یک پلیمر تخریب پذیر به نام سدیم الژینیت، به عنوان ماده دیواره ای و Span 80 به عنوان امولسیفایر استفاده شد. فاز آبی، کشت میکروبی شست و شو شده و فاز روغنی، روغن ذرت خالص بود. نسبت های ۱ به ۳، ۱ به ۴، ۱ به ۵ و ۱ به ۶ آب به روغن آزمایش شدند و تأثیر آن ها روی سایزمیکروکپسول ها و درصد بار اولیه میکروکپسول ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از بهینه بودن شرایط در نسبت ۱ به ۵ بود؛ به گونه ای که سایز میکروکپسول ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ میکرومتر و درصد بار اولیه میکروکپسول ها (۲×۱۰(۹ بود.