سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد آراسته – دانشگاه امام حسین تهران بزرگراه شهیدبابایی
عبدالحسین رضوانی –

چکیده:

دراین مقاله معادلات نرخ و انتشار تقویت کننده موجبرنوری آلاییده با نانوذرات اربیوم EDWA بصورت عددی بررسی شده است درشبیه سازی ازمدلترکیبی استفاده شده است دراین مدل اثرات تبدیل رو به بالای همگن HUC و تبدیل رو به بالای ناهمگن PIQ بصورت همزمان درنظرگرفته شدها ست اثرات تبدیل رو به بالای همگن و ناهمگن روی بهره بصورت جداگانه بررسی شدهاست طول بهینه و غلظت بهینه محاسبه گردید برای توان پمپ ۲۰۰mW مقدار طول بهینه ۱۰٫۷۵CM و مقدار غلظت بهینه ۶٫۷۵×۱۰۲۶ (m-3) بهدست آمد.