سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین زاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب مکان شیر های آتش نشانی و بهینه کردن تعداد آنها از جمله پارامترهای مهم اقتصادی در طراحی آبرسانی شهری است. تامین سرعت مناسب آب در لوله ی منتهی به شیر های آتش نشانی وتامین قطر و جنس مناسب لوله و همچنین هزینه های نصب شیر آتش نشانی از جمله پارامتر های مهم در هزینه ی یک طرح آبرسانی شهری می باشد. تا کنون به منظور مکان یابی بهینه شیر های آتش نشانی و تعداد بهینه آنها در طرح شبکه های آبرسانی شهری از روش های گوناگونی همچون الگوریتم ژنتیک ،کلونی مورچگان و … استفاده شده است. روش مکان یابی بر خط از جمله روش هایی است که تا کنون برای طراحی بهینه شبکه های مخابراتی و حمل و نقل و محاسبات پویا استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم ارائه شده تابع هدف شامل هزینه ی بازگشایی، هزینه ی فاصله ی شیر از تقاضا با قید حداکثر فاصله شیر آتش نشانی از تقاضای نسبت داده شده به آن بهینه می گردد. ساده بودن این الگوریتم و سرعت بالای حل مسئله کارایی بهتر این روش را نسبت به سایر روش های ارائه شده محرز می نماید.