سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهبهانی نیا – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک
احسان محمودمولایی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در کارحاضر روش ترمواکونومیک به منظور بهینهسازی یک سردخانه مورد استفاده قرار گرفته است. دمای داخل و خارج به عنوان قید و سه پارامتر بهینه سازی در نظر گرفته شده است. اولین پارامتر اختلاف بین دمای چگالش و محیط خارج می باشد که فشار چگالش را تعیین می کند.