سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی انبارلویی – گروه صنایع فضایی صاایران میدان نوبنیاد خ شهیدلنگری
داود نصیری – گروه صنایع فضایی صاایران میدان نوبنیاد خ شهیدلنگری

چکیده:

قابلیت اطمینان فعالیت بسیار مهمی از فرایند طراحی مهندسی می باشد که درآن عملکرد سیستم در شرایط محیطی کاربردی با توجه به طول عمر آن مورد بررسی و تخمین قرار میگیرد دراین مقاله ماهواره ای کوچک با دو ماموریت تصویربرداری ومخابراتی بعنوان سیستمی با قابلیت اطمینان ۹۵% درمدت ماموریت ۳ سال انتخاب گردید و بمنظور اختصاص مقادیر قابلیت اطمینان به هریک از هشت زیرسیستم آن از روش Feasibility-of-Objectives استفاده شده است همچنیندراینروش تخصیص با رویکرد کاهش هزینه طراحی و ساخت از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری موثر در حل مسئله کمک گرفته شدها ست با توجه به پیچیدگی مسئله و تعدد پارامترها الگوریتم ژنتیک بشکل جدید سه بعدی بکاررفته است.