سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامحسین خورشیدی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی زندیه – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
بنیامین افشاری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تبلیغات همانطور که می دانیم یکی از روش های ترفیع در آمیخته بازاریابی ( P )۴ است. شرکت ها و سازمان ها تبلیغات را برای فروش و ارائه خدمات خود به کار می گیرند. گروه های دینی، موسسات آموزشی، مراکز درمانی برای ترفیع خدمات خود از تبلیغات بهره می گیرند. دولت ها و تشکل ها نیز برای ارزش نهادن بر تلاش ها و فعالیت های خود از تبلیغات استفاده می کنند . برنامه ریزی رسانه ها به مجموعه ای از تصمیمات در خصوص تعیین بهترین ترکیب از میزان استفاده رسانه های مختلف در خصوص انتقال معانی و مفاهیم مربوط به محصول و یا خدمت اطلاق می گردد. با توجه به بعد اقتصادی و سهم بودجه تبلیغات تصمیم گیری در خصوص انتخاب رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنچه بر چالشی بودن این تصمیم گیری می افزاید مزایا و معایب ذاتی هر رسانه و قدرت انتقال مفاهیم تعریف شده در هر برنامه بازاریابی و تبلیغاتی می باشد . سوالی که همواره ذهن مجریان برنامه های تبلیغاتی را به خود مشغول می کند چگونگی تخصیص و تسهیم بودجه تبلیغات به رسانه های مختلف است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارائه راهکاری بر اساس روش ANP به راهکاری بهینه برای تخصیص بودجه تبلیغات بین رسانه های تبلیغاتی در نظام بانکی کشور برسیم. در این راهکار رسانه های نوین و نوظهور تبلیغاتی مانند اینترنت و پیام کوتاه در مجموعه رسانه های تبلیغاتی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و اهداف برنامه های تبلیغاتی بانک ها در راستای انتخاب ترکیب مناسبی ار رسانه های تبلیغاتی مورد توجه است