سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد کیافر – دانش آموخته کارشناسی ارشدمهندسی آب دانشگاه تبریز
هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه تبریز
سیدعلی اشرف صدرالدینی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در کشور ایران به علت کمبود بارندگی در اکثر حوزه های آبریز و محدود بودن منابع آب برنامه ریزی مدون جهت شناخت امکانات و محدودیتهای منابع آب با هدف بهره برداری بهینه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد با توجه به رشد روزافزون مصرف آب تخصیص بهینه منابع آب نیاز به توجه بیشتری دارد استفاده از روش های هوشمند تکاملی جهت بهینه سازی تخصیص آب در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرارگرفته است الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای جدید بهینه سازی است که بیشتر برای بهینه سازی مسائل بسیار پیچیده و غیرخطی به کار می رود محدوده مطالعاتی این تحقیق شامل سد علویان و شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در پایین دست آن می باشد رودخانه های صوفی چای و استفستانج منابع اصلی اب این محدوده می باشند اراضی کشاورزی این محدوده شامل ۴ منطقه با وسعتهای تقریبی ۲۵۰۰ ، ۴۵۰۰ ، ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ هکتار هستند.