سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن سرگلزایی – کارشناسی ارشد
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود برومند – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک برنامه بهینه سازی طراحی برای یک مرحله کمپرسور محوری سرعت پایین که یک مسئله ریاضی غیرخطی می باشد ارایه شد که براساس روابط ترمودینامیکی نیمه تجربی و فرضیات ساده کننده موجود برای کمپرسور نوشته شد درکمپرسور محوری هدف افزایش بازده و نسبت فشار و کاهش وزن میب اشد که به عنوان توابع هدف بهینه سازی درنظر گرفته شده اند در بهینه سازی باید به برخی از قیدهای طراحی کمپرسور نیز توجه شود تا طراحی انجامشده بهترین و واقعی ترین حالت ممکن باشد حال اگر بتوان با کمترین وزن وبیشترین بازده ممکن نسبت فشار ایجاد کرد دروزن و بازده کلی موتور صرفه جویی می شود این صرفه جویی منجر به افزایش بار و یا کاهش مصرف سوخت می گردد.