سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد رهبری گاوگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فاطمه رهبری گاوگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

چکیده:

تاوان توان یکی از مهمترین عاملهای موثری است که کارایی سیستمهای مالتی پلکس با تسهیم طول موج پرظرفیت DWDM) را کاهش میدهد این کاهش که به واسطه اثرات غیرخطی رخ میدهد مدلسازی شده و درساختارهای متداول مورد استفاده در فیبرهای با مدیریت پاشندگی DMF بررسی می شود سپس یک ساختار جبران پاشندگی بهینه شده برپایه الگوریتم های ژنتیک ایجاد شده و سرانجام نتایج با ساختارهای متداول و کارهای مشابه جدید مانند روش تحلیلی براساس تابع تبدیل سری ولترا VSTF مقایسه می شود و ساختار بهینه به دست می آید.