سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی مطاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب
محمدهادی افشار – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از جدیدترین الگوریتم های فراکاوشی الگوریتم بیگ بنگ – بیگ کرانچ BB-BC می باشد که اولین بار در سال ۲۰۰۶ معرفی و ارائه شدها ست دراین تحقیق کاربرد این الگوریتم در بهینه سازی بهره برداری ازمخازن برقابی مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج به دست امده با استفاده از این الگوریتم با الگوریتم جامعه مورچگان کمینه – بیشینه MMAS و همچنین نرم افزار لینگو مقایسه شدهاست این نتایج به خوبی نشان میدهند که این الگوریتم قادر است جوابهای بهتری در مقایسه با الگوریتم MMAS تولید کند مورد مطالعاتی که دراین تحقیق سد دز واقع در استان خوزستان می باشد.