سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرحیم صلوی تبار – دکتری مدیربخش منابع آ ب شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

تحلیل دینامیک یا پویایی سیستم یک رویکرد شبیه سازی شی گرا برپایه بازخورد می باشد که در موارد بسیار از جمله بهره برداری ازم خازن می توان از ان استفاده نمود. در مطالعه حاضر مدل VENSIM براساس رویکرد پویایی سیستم به منظور شبیه سازی بهره برداری از مخزن به الگوریتم بهینه سازی فراکاشی PSO متصل شده و مدل شبیه سازی – بهینه سازی PSO-VENSIM به منظور بهینه سازی بهره برداری از مخزن درحین سیلاب توسعه یافته است همچنین قواعد بهره برداری از مخزن حین سیلاب پیش فرض در برنامه کامپیوتری HEC5 به عنوان قواعد بهره برداری از مخزن در VENSIM پیاده سازی شده و نتایج حاصل با نتایج مدل PSO-VENSIM مقایسه شده است درکنار بهبود شرایط بهره برداری ازمنظر معیار بهینگی کاهش پیک سیلاب، افزایش سرعت توسعه مدل و امکان توسعه جمعی مدل و ایجاد ارتباطات موثر میان نتایج ملدسازی از نقاط قوت رویکرد استفاده شده می باشد.