سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – دانشیار دانشکده عمران قطب علمی هیدروانفورماتیک محیطی دانشگاه علم و
عیسی مطاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

دراین تحقیق برای بهینه سازی بهره برداری از مخزن از یکی از جدیدتری الگوریتم های فراکاوشی به نام الگوریتم بیگ بنگ – بیگ گرانچ BB-BC استفاده شده است همگرایی سریع و سادگی از ویژگی های این الگوریتم می باشد نتایج بدست آمده با استفاده از این الگوریتم با دو الگوریتم مورچگان کمینه – بیشینه MMAS و جامعه مورچگان پیوسته CACO و همچنین نرم افزار لینگو مقایسه شده است و نشان میدهد که الگوریتم BB-BC عملکرد بهتری د رمقایسه با دوالگوریتم دیگر دارد بطوریکه می توان جوابهایی نزدیک به جوابهای بهینه مطلق تولید کند مورد مطالعاتی دراین تحقیق سد دز واقع در استان خوزستان می باشد.