سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا برهانی داریانی – دانشیار منابع آب – دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران
زینب فرهمندفر – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران

چکیده:

امروزه سیستم های چندمخزنی اغلب نیازمند دستیابی به اهداف مختلفی هستند که تصمیم گیری های مربوط به مدیریت این منابع آبی را پیچیده می کند.علاوه بر این، شکل ریاضی بسیاری از این اهداف غیرخطی می باشد که در کنار سایر پیچیدگی های سیستم حل آنها را به کمک روش های بهینه سازی سنتی بسیار مشکل و عملاً غیرممکن می سازد. از حدود دو دهه پیش، الگوریتم های فراکاوشی دریچه جدیدی بر روی حل مسائل پیچیده منابع آب گشوده اند. در این مقاله از الگوریتم جفت گیری زنبورعسلMBO) در بهینه سازی یک سیستم سه مخزنی در حوزه آبریز کرخه واقع در جنوب غربی ایران، با هدف تأمین نیاز زیست محیطی و کشاورزی پایین دست استفاده شده است. مقادیر خروجی بهینه از هر مخزن به صورت ماهانه محاسبه شده و نتایج آن با نتایج دیگر الگوریتم های فراکاوشی مانند الگوریتم ژنتیک، مورچه و هجوم ذرات مقایسه شده است. در ادامه، پس از تحلیل حساسیت مدل نسبت به تغییر پارامترهای مختلف، محدودیت های موجود و پیشنهاداتی برای عملکرد بهتر این الگوریتم ارائه می شود