سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد تقیان – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین

چکیده:

روش بهره برداری استاندارد sop به عنوان ساده ترین روش بهره برداری مخزن شناخته شده است این روش درمواقع خشکسالی نیاز به پاره ای اصلاحات دارد بدین منظور روشهای گوناگونی مانند قاعده جیره بندی توصیه شده است برای شروع جیره بندی دو پارامتر زمان و مقدار سهمیه بندی مورد نیاز است که بایستی برمبنای سطح آبموجود درمخزن تعیین شود بنابراین درمطالعه حاضر یک مدل ترکیبی توسعه داده میشود که همزمان منحنی فرمان بهره برداری مخزن ضرایب جیره بندی و تخصیص آب را بهینه می نماید تا درمواقع کم آبی از شدت کمبودها کاسته شود. کاربرد مدل پیشنهادی فوق درسیستم منابع آب زهره درجنوب غرب ایران کارایی و قابلیت آن را دربهبود عملکرد بهره برداری ازمخازن نشان داد.