سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا ابطحی – کارشناسی ارشد MBA دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منیره سامع – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

برون سپاری خدمات یکی از ابزارهای توسعه سازمانی و ارتقای بهره وری است از مزایای برون سپاری خدمات می توان به کاهش و کنترل هزینه عملیاتی دسترسی به منابع غیرداخلی آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف تسریع درکسب مزایای ناشی از تجدید ساختار و برخورداری از تضمین های لازم نام برد دراین تحقیق برای تصمیم گیری در مورد برون سپاری خدمات آموزشی و بهینه سازی این تصمیم دریک سازمان عمومی نظیر شهرداری اصفهان از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است معیارهای لازم برای انتخاب شرکت ارایه دهنده این خدمات با نظر مدیران آموزش شهرداری اصفهان تعیین شده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شرکت برتر در زمینه ارایه خدمات آموزشی انتخاب شده است دراین تحقیق از نرم افزار Expert Choice(EC برای حل مساله استفاده شده و اولویت بندی شرکت ها و نحوه پیاده سازی مدل در شهرداری اصفهان و همچنین نتایج حاصل از تحقیق به اختصار بیان شده است.