سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی یحیی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
سعید شهابی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
بهرام نیکفرجام – موسسه آموزش عالی آیندگان

چکیده:

در این مقاله یک رو نوشت قوی(robustconterpar)از مسائل عدم قطعیت را بیان می کنیم،سپس یک قالب کلی برای مدل های قوی از مسائل برنامه ریزی خطی با استفاده از مجموعه های عدم قطعیت(uncertain)مطرح می نماییم.نشان می دهیم که مجموعه عدم قطعیت U را می توان فقط به ضرایب تکنولوژی مساله اختصاص داد.سپس رو نوشت قویی از آن برای حالات کلی ارائه داد و در پایان مثالی ارائه می کنیم.