سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بامنی مقدم – دانشیار گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی
سعید شیخ زاده نجار – دانشیار دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر
مهدی جان نثار شیخ مرجانی – از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی آذربایجان غربی- ایران

چکیده:

کیفیت وهزینه های نهایی یک محصول تا حد بسیار زیادی توسط طراحی محصول و فرایند ساخت از طریق روش کنترل کیفیت یا بهینه سازی قبل از ساخت طی مراحل سه گانه طراحی سامانه، طراحی پارامتری و طراحی رواداری صورت می پذیرد. اما در اغلب کشورهای غیر صنعتی، فعالیت های واقعی طراحی محصول و طراحی سامانه ی مراحل طراحی فرایند ساخت، وجود ندارد و یا قابل صرفنظر است . بنابراین، فعالیتهای کنترل کیفیت یا بهینه سازی در این کشورها محدود به طراحی پارامتری در طراحی فرایند ساخت و روش های کنترل کیفیت حین ساخت می شود . از این دو نوع فعالیت، روش طراح استوار (طراحی پارامتری )، اقتصادی ترین راهکار موجود از فنون کنترل کیفیت است . در این روش ، برعکس روشهای دیگر موجود در طراحی که بهینه سازی را از طریق حذف یا کنترل علت انجام می دهند، این روش دستیابی به هدف را از طریق غیر حساس نمودن سامانه ها نسبت به اغتشاشات تحقق می بخشد . در این تحقیق کاربرد روش طراح استوار برای بهینه سازی فرایند ریسندگی نخ چرخانه ای در یک کارخانه آزموده شده تا توانمندی روش در افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه کل محصولات تولیدی صنایع نساجی آشکار شود. نتایج بدست آمده بیانگر بهبود نسبت به وضع موجود است.