سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرالدین صدرنژاد – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم السادات میرجلالی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه
هستیا اسعدی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه

چکیده:

درطی چهاردهه اخیر بهینه سازی به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرارگرفته است بهینه سازی درجهت بالا بردن مقاومت کمانشی بطوریکه به طرح نهایی ازلحاظ اقتصادی لطمه وارد نکند بخش عمده ای از این تحقیقات را شامل می شود دراین مطالعه جهت آنالیز بارکمانشی از یک روش عددی اجزا محدود موسوم به روش ESO استفاده شده است که شیوه ای مناسب برای مهندسان سازه جهت انتخاب مقاطع متغیر به صورتی مفید و کارامد بدون تخطی درملاحظات اقتصادی می باشد روش فوق امکان دستیابی به باربحرانی کمانشی حداکثر تحت قید حجمی با لحاظ انواع شرایط مرزی و مقاطع عرضی طی یک فرایند تکراری را تامین می نمایددرانتها نمودار و جداول نتایج محاسبه ی بار کمانشی بحرانی ستون های بهینه سازی شده و نمودار توزیع ابعاد مقطع عرضی بهینه آنها اریه گردیده است.