سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی شادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عجم – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی اگزرژی اقتصادی سیکل نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرارگرفته است درکارحاضر پارامترهای مهمی که بربازده سیکل و انهدام اگزرژی اجزا سیکل موثر میب اشند شامل دما فشاربخار ورودی به توربین بازده توربین ها و پمپ ها و همچنین دمای خروجی کلکتور درنظر گرفته می شود با استفاده ازمعادلات بالانس اگزرژی برای اجزای سیکل مقدار انهدام اگزرژی برای هریک از اجزا سیکل بدست می آید و سپس با استفاده از بالانس هزینه برای اجزای سیکل هزینه واحد اگزرژی درنقاط مختلف سیکل بدست می آیند دراین تحقیق تابع هدفی به صورت مجموع هزینه مربوط به سرمایه گذاری اولیه و تعمیر و نگهداری و همچنینهزینه های مربوط به اگزرژی تخریب شده درنظر گرفته شده ست و به کمک الگوریتم ژنتیک کمینه می گردد تا پارامترهای طراحی بهینه گردد.