سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید صفاری – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
اباذر وحدت آزاد – دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد حیدریان – دانشجوی کارشناسی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده:

[سیویلیکا: به دلیل عدم درج فرمولها در متن مقاله، اصل مقاله حذف گردید]
در این مقاله استفاده از نانوسیال آلومینا بمنظور طراحی بهینه مبادلهگرهای حرارتی پوسته و لوله از دیدگاه اگزرژواکونومیک بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. با کاربرد نانوسیال آلومینا ویسکوزیته سیال و دیواره داخلی مبادلهگر کاهش یافته، و عدد پرانتل سیال مجاور لوله و توده سیال افزایش مییابد. لذا با افزایش ضریب انتقال حرارت کلی مبادلهگر، امکان کاهش طول لولهها و افزایش فاصله بین بافلها و در نتیجه کاهش اتلاف اگزرژی ناشی از افت فشار فراهم شده است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیکربندی بهینهای برای مبادلهگر پوسته و لوله با استفاده از نانوسیال بدست آمده که ضمن کاهش هزینه ساخت مبادلهگر موجب کاهش ۷۶ درصدی هزینه ناشی از اتلاف اگزرژی در اثر افت فشار شده است. نتایج مهم و قابل توجه حاصل شده در این مقاله استفاده از تکنولوژی نانوسیال در طراحی مبادلهگر را به عنوان روشی کارآمد معرفی میکند