سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جلوس حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
حسین بابازاده – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

با تغییر اقلیم کره زمین، سیستمهای مختلفی نظیر منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت، صنعت و غیره نیز میتواند از این تغییرات تاثیر پذیرد. ایران کشوری است پهناور که بخش بزرگی از آن بر روی نوار بیابانی واقع شده است و قسمتهای وسیعی از کشور ما را مناطق خشک و نیمه خشک فرا گرفته است. لذا پذیرفتن نمود خشکسالی برای اثرات گرم شدن کره زمین در ایران، نیازمند مطالعات عمیق تری می باشد. یکی از روشهای پیش بینی تغییر اقلیم استفاده از مدلهای AOGCMsمیباشد. این مدلها ابزار خوب و معتبری برای پیش بینی اقلیم و تهیه داده های اقلیمی به مدلهای هیدرولوژی جهت تعیین داده های منابع آب و مصارف آب است . در این مقاله ضمن بررسی وجود تغییر اقلیم در دشت تهران-کرج، به بررسی مصارف آب کشاورزی و اثر تغییرات آب و هوایی بر میزان مصارف آب کشاورزی این دشت و به تبع آن ارائه الگوی کشت بهینه به کمک مدل بهینه سازی خطی پرداخته شده است تا هماهنگی بهتری بین منابع و مصارف آب در آینده صورت پذیرد .