سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد شمس الدینی – داشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فردین ناصری – کارشناس و مسئول پیشروی تونل ۱۵ معدن زغالسنگ همکار

چکیده:

طراحی الگوی انفجار و آتشکاری درتونلهای معدنی نسبت به معادن روباز بسیارپیچیده تراست دربرخی موارد تغییرات اندک درطرح و الگویانفجار می تواند منجر به نتایج بهتری شود درحال حاضر الگویا نفجاری تونل شماره ۱۵ معدن زغال سنگ همکار به صورت برش چالهای زاویه ای است که نرخ پیشروی به ازای هرسیکل آتشباری چندان رضایت بخش نیست حتی دربرخی موارد به علت کامل حفرنشدن سطح مقطع تونل نیاز به حفر و انفجار مجدد می باشد ازدلایل مربوط به بروز این مشکلات میتوان به عدم توجه به مقدار و نحوه گل گذاری چالها اشاره کرد همچنین دربرش زاویه ای چالهای محیطی تونل با زاویه نسبتا زیاد ۵تا۱۰ درجه به طرف خارج حفر می شوند که این عامل باعث بروز مشکلاتی برای اجرای سیستم نگهداری اضافه حفاری و افزایش هزینه ها حفاری می شود دراین مقاله پس از ارزیابی شرایط موجود شناسایی عوامل تاثیر گذاربر میزان پیشروی تونل و با استفاده از مشاهدات عینی درهنگام پیاده سازی الگوی آتشباری الگویی جدید جهت بهینه سازیتعدادچالها میزان خرج مصرفیو همچنین پیشروی بیشتر به ازای هرسیکل آتشباری ارایه می گردد