سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه صفری – دانشگاه شهید بهشتی
بابک مظلوم نژادمیبدی –

چکیده:

کاربرد اصلی توابع چکیدهکننده) – Hash ( در ارتباطات دیجیتال و صحت امضای دیجیتال است. تابع چکیدهکننده در لایههای امنیتی پروتکلهای ارتباطی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله روشی برای پیادهسازی در امضای دیجیتال بر پایه الگوریتم sha-512 بیان شده است که باعث افزایش نرخ پردازش تا ۱٫۳Gb/s میشود. این پردازنده بروی یک FPGA از خانواده virtexII از شرکت Xilenx طراحی، سنتز و پیادهسازی شده است