سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون موتمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد جعفرنژادقمی – انتشارات علوم رایانه

چکیده:

وایمکس یکی ازتکنولوژی های ارزان و پیشرفته ی نسل چهارم شبکه های بی سیم می باشد با افزایش نرخ انتقال داده درنسل مذکوریکی ازاهداف پاسخگویی به کاربردهای مختلف است باتوجه به توانایی های متفاوت الگوریتم های مختلف و اطلاعات نادقیق ازمحیط به نظر می رسد که ترکیب الگوریتم های زمانبندی و استفاده از اتوماتای یادگیر برای تخصیص پهنای باند مناسب باشد. درراهکار پیشنهاد شده معیار تاخیر بسته ها و طبقه بندی سرویس ها مدنظر قرارگرفته و سعی شده است با ترکیب دو الگوریتم زمان بندی و وزن دار نوبت گردشی و صف بندی عادلانه ی وزن دار عدالت و کارایی باهم تضمین شود باتوجه به تغییر سریع ترافیک و توپولوژی شبکه از اتوماتای یادگیر به منظور هماهنگی سریع استفاده شده است این الگوریتم با یادگیری شرایط محیط و باتوجه تاخیر درخواستی و تاخیر واقعی وزنی به هرجریان اختصاص میدهد و براساس آن وزن پهنای باند به جریان اختصاص می یابد.