سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
زهرا ستایش مهر –

چکیده:

در این تحقیق، القای تولید کالوس کاهو در شرایط هورمونی مختلف بهینه‌سازی شد. به منظور تولید کالوس، از ریز‌نمونه‌های برگ‌های لپه‌ای، در محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده‌های رشد NAA، BA،Kin و IBA با غلظت‌های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که هورمون‌های مختلف به طور معنی‌داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط ۱ میلی‌گرم در لیترNAA ، ۰/۵ میلی گرم در لیتر Kin، در شرایط تاریکی تولید شد.