سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یصنایع
مهدی مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حمید دلیری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمهدی سپهری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با پیشرفته شدن صنایع و نیاز بیشتر به فرایندهای پیچیده جهت براورده کردن نیازهای مشتریان شرکت ها درصدد کنترل فرایندها و تسهیل بخشیدن به جریانهای داخلی خود برامدند تا از این طریق هزینه های سازمانی خود را کاهش داده و سودبیشتری دریافت کنند جهت پیدا کردن اتلاف ها درسیستم های الگوهای ذهنی افراد سبب مشکل می شود و همچنین نگرش سیستماتیک به سختی حاصل میگردد یکی ازبهترین روشهاجهت یافتن اتلاف ها درسیستم استفاده از تکنیک شبیه سازی می باشد دراین مقاله خط تولید یک کارخانه قطعه سازاکسل جلو خودرو مورد بررسی قرارگرفته و اتلافهای آن مشخص میگردندسپس به بهینه سازی خط تولید و ارایه راهکارهایی جهت افزایش نرخ تولید با استفاده ازمنابع فعلی شرکت پرداخته میشود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد این تکنیک بسیار مفید بوده و توجیه اقتصادی لازم جهت کاربرد درصنایع و مراکز خدماتی بزرگتر را دارا می باشد.