سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
حسین کاظمی کارگر – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی امانی – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

سیستم هیبریدی فتوولتائیک و باد که گونه جدیدی در مبحث سیستم های انرژی ترکیبی تجدید پذیر می باشد شامل آرایه های فتوولتائیک توربین باد باتری و کانورتر میب اشد برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر خورشید و بادبا توجه به راندمان و مسائل اقتصادی طراحی یک سایزبندی بهینه برای سیستم های تولید توان خورشیدی و بادی به همراه بانک باتری بسیار مهم است روش پیشنهادی برای رسیدن به یک طراحی بهینه برای سیستم ترکیبی فتوولتائیک و باد به همراه سیستم ذخیره باتری به این صورت است که ابتدا گزینه های مناسب جهت هر بخش از سیستم براساس ویژگیهای تکنیکی آنها انتخاب شده و سپس با استفاده از یک تکنیک تکرار که شامل حلقه های عملیات تکراری جهت محاسبه همه حالتهای ممکن می باشد تعداد و ظرفیت اجزای سیستم براساس قید قابلیت اطمینان و سایرقیود تکنیکی تعیین شده و پس از آن محاسبات اقتصادی برای همه ترکیب های ممکن انجام شده و سپس از میان آنها ترکیبی با کمترین هزینه به عنوان ترکیب بهینه انتخاب می گردد.