سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر نوروزی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
علیرضا امیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در استخراج سنگهای تزئینی به حداکثر رساندن ابعاد بلوک سنگهای استخراجی ا زمعدن می باشد جهت نیل به این هدف پارامترهای متعددی دخیل می باشند که شرایط ناپیوستگی های موجود در سنگ مادر و موقعیت سینه کارهای استخراجی دراین امر تاثیر بسزایی دارند دراین تحقیق سعی بر آن بوده است که با بررسی موقعیت ناپیوستگی ها نسبت به سینه کارهای استخراجی معدن تراورتن دره بخاری ابعاد بلوکهای استخراجی از این معدن به حداکثر مقدار ممکن افزایش یابد دراین راستا با استفاده از مدلسازی های کامپیوتری پله های معدن و ناپیوستگی های موجود در آنها و همچنینملاحظات فنی استخراج مشخص گردید که ابعاد بهینه بلوکهای استخراجی دراین معدنm2×۴m×۶mمی باشد