سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه یوسفی سیاهگورابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی وزیری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابوالحسن علوی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

رنگ قرمز گوجه فرنگی به دلیل حضور لیکوپن است لیکوپن یک کاروتنوئید غیراشباع زنجیره باز شامل ۱۳ پیوند دوگانه است کهدر گوجه فرنگی و مشتقات آن به میزان زیادی وجود دارد فعالیت بیولوژیکی لیکوپن شامل فعالیت انتی اکسیدانی و کاهش دهنده خطر ابتلا به سرطان می باشد در پایان فرایند تولید رب گوجه فرنگی علاوه بر محصول تفاله ای باقی می ماند که حاوی مقادیر زیادی پوست گوجه فرنگی است بازیابی لیکوپن از ضایعات می تواند نقش اساسی در صنعت غذا و دارو ایفا کند ضایعات صنعتی از کارخانه رب گوجه فرنگی طلیعه شهریار تهیه و در دمای ۴ درجه و به مدت ۱۵ نگهداری شد ضایعات در سه زمان ۶و۴و۲ ساعت و دو دما دمای محیط و جوش توسط سه حلال غیرقطبی پترولیوماتر، ان هگزان و مخلوط حلال ها ان هگزان / اتانول/ استن با نسبت ۲:۱:۱ بررسی شد. حداکثر میزان رنگ در شرایط مخلوطها حلال ها دردمای جوش و زمان ۶ ساعت به دست امد.