سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
داوود سالارباشی –
سیدعلی مرتضوی –
شادی بلوریان –

چکیده:

دراین پژوهش به روند عصاره گیری متانولی عصاره پونه گاوی به کمک دستگاه اولتراسوند پرداخته شده است و درادامه اثر اضافه کردن عصاره متانولی گیاه پونه گاوی برروی پایداری روغن سویا بررسی شد برای بهینه سازی فراینددر ازمونها ۳ فاکتور زمان ۱۵و۳۵و۵۵ دقیقه و دما ۱۵و۳۰و۴۵ درجه سانتیگراد و PH 6و۷و۸ بررسی شد درشرایط اپتیمم عملیات ۴۴ درجه سانتیگراد ۵۳ دقیقه استخراج و pH=7.24 نتیجه فرایند ۱۲۲٫۰۸mg عصاره به ازای یک گرم از پودراولیه می باشد همچنین برای رسیدن به عصاره ای با حداکثر قدرت پایدارکنندگی درمحیط روغن سویا باید شرایط بهینه استخراج با اولتراسوند دردمای ۳۸ درجه زمان ۵۴ دقیقه و pH=6/6 بدست می آید که دراین حالت مدت زمان پایداری روغن ۵٫۷۶h می باشد.