سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه احمدزاده قویدل – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذای
مهدی قیافه داوودی – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
زهرا شیخ الاسلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد بهمن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قو

چکیده:

دراین پژوهش بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی از عصاره متانولی میوه زرشک که تحت تاثیر تیمار فراصوت قرارگرفته است از طریق آزمون سطح پاسخ و از طریق آزمون فولین سیوکالتو صورت گرفت. برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها ۳ فاکتور زمان ) ۵̨̨̨̨̨̨̨̨̨ و۱۵و۲۵ دقیقه( شدت صوت ) ۴۰ ۷۰و۱۰۰ و نسبت نمونه به حلال) ۳۵،۲۰ و۵۰ بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مناسبترین شرایط برای استخراج ترکیبات فنولیک زمان ۲۲ دقیقه شدت صوت ۵۵ و نسبت نمونه به حلال ۱ به ۴۲ می باشد. تحت این شرایط میزان استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره به بیش از۱۶/۵mg گالیک به ازای ۱ گرم از پودر اولیه پیش بینی شد.