سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس مرادی – کارشناسی ارشد گروه مکانیک ، دانشگاه شهید چمران اهواز
امین میرزاخانی نافچی – دستیار علمی، گروه مکانیک، دانشگاه پیام نور
افشین قنبرزاده – استاد یار گروه مکانیک دانشکدهی مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله استفاده از الگوریتم زنبور عسل ۱ برای بهینه سازی طراحی اجزای سیستم مکانیکی با یک تابع هدف توضیح داده شده است. این الگوریتم الهام گرفته از روش پیدا کردن غذا توسط زنبورهای عسل می باشد . در این مقاله بهینه سازی دو مساله مکانیکی مبنا، یکی طراحی چرخدنده و دیگری طراحی فنر مار پیچ مورد بررسی قرار گرفته اند. با مقایسه نتایج بدست آمده توسط این روش با روش های دیگر بهینهسازی، کارایی بالای الگوریتم زنبور عسل نسبت به دیگر روشهای بهینه سازی مشخص شده است