سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز محمودی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مرتضی زاهدی انارکی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیر حسین زاهدی انارکی – گروه صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده های رابطه ای یک فرایند پرهزینه می باشد و تعداد جایگشت های مختلف عملیات پیوند برای یک پرس و جو بصورت نمایی با افزایش تعدادجداول سهیم در پرس و جو رشدمی کنند تکنیکهای فعلی بهینه سازی پرس و جو برای پشتیبانی درحالاتی که تعداد جدولهای پایگاه داده و تعداد سطرهای هر جدول زیادباشند نامناسب هستند از طرفی رمز موفقیت یک سیستم پایگاه داده کارا بودن مدل پرس و جوی آن می باشد لذا دراین مقاله روشی برای بهینه سازی اجرای پرس و جوها با تعداد جداول بالا پیشنهاد گردیده است. با توجه به افزایش روزافزون اهمیت کاهش زمان اجرای طرح شبه بهینه در عملیات پیوند با تعدادجدولهای بالا و حداقل سازی زمان اجرای الگوریتم در جهت یافتن طرح شبه بهینه قرار نگرفتن طرح در بهینه های محلی با استفاده از الگوریتمهای اکتشافی و کارای نوین مورد توجه زیادی قرار گرفته است بدین منظور در این مقاله الگوریتم تعمیم یافته بهینه سازی گسسته ذرات پیشنهاد گردیده و کارایی آن از طریق مقایسه با برخی الگوریتمهای پیشین و با درنظر گرفتن چهارمعیار زمان اجرای الگوریتم زمان اجرای طرح خطا و انحراف معیار بررسی شده و نتایج حاصله نشان دهنده برتری این روش خصوصا در تعداد بالای جداول نسبت به الگوریتم های پیشین می باشد